بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعی

 تالیف و ترجمه : مهندس علی رضا مهدی پور

636

نمودارهای شمعی امروزه یکی از فراگیرترین و محبوب ترین ابزارهای معامله گران فعال در بازارهای بورس می باشد.

این روش ارزشمند برای اولین بار در میانه قرن هفدهم در کشور ژاپن میان معامله گران موفق برنج مورد استفاده قرار گرفته است و امروزه در زمره روش های پرطرفدار میان نسل جدید معامله گران شناخته می شود.

شما در این کتاب توانایی تحلیل نمودار بر اساس احساسات معامله گران و روانشناسی بازار را کسب خواهید کرد. این دیدگاه به تشخیص محیط معاملاتی، ‌نقاط ورود بهینه، ‌نقاط خروج بهینه و مدیریت بحران می پردازد. در این کتاب با مفاهیم زیر آشنا می شوید:

 

فرم درخواست خرید این کتاب

   در بخش اول کتاب طی 6 فصل با مبانی اصلی شمع ها آشنا می شوید:

-        چکیده تاریخی نمودارهای شمعی

-        الگوهای برگشتی – بخش اول

-        الگوهای برگشتی – بخش دوم

-        نمونه هایی از الگوهای برگشتی در بازار

-        الگوهای ادامه دهنده

-        شمع های ترکیبی یا مخلوط

در بخش دوم کتاب، ترکیب نمودارهای شمعی با روش های دیگر طی یک فصل  بررسی شده است.

-        نمودارهای شمعی ژاپنی در برابر نمودارهای میله ای غربی

در بخش سوم کتاب طی 4 فصل، روش های نمودارهای ژاپنی تشریح گشته است:

-        سه خط شکست

-        نمودارهای رنکو

-        نمودارهای کاگی

در پیوست کتاب نمودارهای شمعی حجمی و آزمون نمودارهای شمعی و پاسخ های مربوط به آن گنجانده شده است.