خوش آمديد, مهمان
در این بخش شرکت کنندگان در دوره MSCT دانشکده رفاه از مجموع استراتژی های ترم دوم ، عکس استراتژی های 4 و 14 سهام و استراتژی های 32 ، 5 ، 28 و 29 قرار داد آتی رادر موضوعات مربوط به همان استراتژی ها ضمیمه می کنند
8 موضوع 73 پاسخ
توسط علی رضا مهدی پور
1393 دی 28, 15:01
در این بخش شرکت کنندگان در دوره ACD تیر 93 عکس های مربوط به موضوعات در خواست شده را در قسمت موضوع مربوطه ضمیمه می کنند
5 موضوع 46 پاسخ
آخرين ارسال: macroacd
توسط علی رضا مهدی پور
1393 بهمن 30, 11:54
در این بخش شرکت کنندگان در دوره CTA شرکت مبنا از مجموع استراتژی های ترم دوم ، عکس استراتژی های 4 و 14 سهام و استراتژی های 32 ، 5 ، 28 و 29 قرار داد آتی رادر موضوعات مربوط به همان استراتژی ها ضمیمه می کنند
10 موضوع 164 پاسخ
آخرين ارسال: A & C Valid
توسط اميراحسان حاجي حسيني
1393 بهمن 17, 16:31
در این بخش پروژه های پایانی شرکت کنند گان دوره تحلیل بنیادین پاییز 93 با ایجاد موضوع جدید ضمیمه می گردد
2 موضوع 2 پاسخ
توسط علی رضا مهدی پور
1393 دی 01, 16:49
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
30 موضوع 30 پاسخ
توسط سید کاظم حسینی
1395 مرداد 25, 14:10
در این بخش شرکت کنندگان در دوره CTA شرکت آرمان آتی از مجموع استراتژی های ترم دوم ، عکس استراتژی های 4 و 14 سهام و استراتژی های 32 ، 5 ، 28 و 29 قرار داد آتی رادر موضوعات مربوط به همان استراتژی ها ضمیمه می کنند
6 موضوع 95 پاسخ
توسط شیوا فوایدی
1394 مهر 21, 19:55
در این بخش شرکت کنندگان در سطح پنجم CTA دوره بیست و ششم عکس های مربوط به موضوعات در خواست شده را در قسمت موضوع مربوطه ضمیمه می کنند
5 موضوع 45 پاسخ
آخرين ارسال: MAF
توسط پريوش رفاهي فرجادي طهراني
1394 مهر 25, 22:34
5 موضوع 4 پاسخ
توسط سید کاظم حسینی
1394 اسفند 17, 16:16
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
33 موضوع 22 پاسخ
توسط سید کاظم حسینی
1394 بهمن 19, 22:37
10 موضوع 16 پاسخ
آخرين ارسال: دلار - چهار شنبه 25 ...
توسط سید کاظم حسینی
1394 شهریور 24, 17:28
11 موضوع 6 پاسخ
توسط سید کاظم حسینی
1394 بهمن 23, 11:02
2 موضوع 1 پاسخ
آخرين ارسال: شرکت در مجمع ها
توسط سید کاظم حسینی
1394 فرورودین 11, 09:43
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
2 موضوع 0 پاسخ
آخرين ارسال: چنگال اندروز
توسط محمود سلیمانیان
1393 اسفند 10, 18:11
8 موضوع 22 پاسخ
توسط سید کاظم حسینی
1394 شهریور 01, 11:34
5 موضوع 13 پاسخ
توسط علی رضا مهدی پور
1393 اسفند 03, 20:25
6 موضوع 0 پاسخ
توسط سید کاظم حسینی
1394 شهریور 28, 20:56
11 موضوع 3 پاسخ
آخرين ارسال: الگوی Sushi Roll خری ...
توسط سید کاظم حسینی
1394 شهریور 25, 19:35
1 موضوع 10 پاسخ
آخرين ارسال: متااستاک
توسط علی رضا مهدی پور
1393 دی 03, 16:23
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
Time to create page: 0.125 seconds