خوش آمديد, مهمان
در این بخش شرکت کنندگان در دوره MSCT دانشکده رفاه از مجموع استراتژی های ترم دوم ، عکس استراتژی های 4 و 14 سهام و استراتژی های 32 ، 5 ، 28 و 29 قرار داد آتی رادر موضوعات مربوط به همان استراتژی ها ضمیمه می کنند
8 موضوع 73 پاسخ
توسط علی رضا مهدی پور
1393 دی 28, 15:01
در این بخش شرکت کنندگان در دوره ACD تیر 93 عکس های مربوط به موضوعات در خواست شده را در قسمت موضوع مربوطه ضمیمه می کنند
5 موضوع 46 پاسخ
آخرين ارسال: macroacd
توسط علی رضا مهدی پور
1393 بهمن 30, 11:54
در این بخش شرکت کنندگان در دوره CTA شرکت مبنا از مجموع استراتژی های ترم دوم ، عکس استراتژی های 4 و 14 سهام و استراتژی های 32 ، 5 ، 28 و 29 قرار داد آتی رادر موضوعات مربوط به همان استراتژی ها ضمیمه می کنند
10 موضوع 164 پاسخ
آخرين ارسال: A & C Valid
توسط اميراحسان حاجي حسيني
1393 بهمن 17, 16:31
در این بخش پروژه های پایانی شرکت کنند گان دوره تحلیل بنیادین پاییز 93 با ایجاد موضوع جدید ضمیمه می گردد
2 موضوع 2 پاسخ
توسط علی رضا مهدی پور
1393 دی 01, 16:49
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
30 موضوع 30 پاسخ
توسط سید کاظم حسینی
1395 مرداد 25, 14:10
در این بخش شرکت کنندگان در دوره CTA شرکت آرمان آتی از مجموع استراتژی های ترم دوم ، عکس استراتژی های 4 و 14 سهام و استراتژی های 32 ، 5 ، 28 و 29 قرار داد آتی رادر موضوعات مربوط به همان استراتژی ها ضمیمه می کنند
6 موضوع 95 پاسخ
توسط شیوا فوایدی
1394 مهر 21, 19:55
در این بخش شرکت کنندگان در سطح پنجم CTA دوره بیست و ششم عکس های مربوط به موضوعات در خواست شده را در قسمت موضوع مربوطه ضمیمه می کنند
5 موضوع 45 پاسخ
آخرين ارسال: MAF
توسط پريوش رفاهي فرجادي طهراني
1394 مهر 25, 22:34
5 موضوع 4 پاسخ
توسط سید کاظم حسینی
1394 اسفند 17, 16:16
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
Time to create page: 0.098 seconds