گواهینامه ها http://alirezamehdipour.ir Tue, 23 Apr 2019 17:00:39 +0430 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir بورس کالای ایران http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/151-بورس-کالای-ایران http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/151-بورس-کالای-ایران
{vtemimagehover images=[images/gavahi-koochak/34.jpg] links=[images/gavahiname/34.jpg] startEffect=[normal] hoverEffect=[popout] lightBox=[1]}

گواهینامه طراحی و تدریس کارگاه مفاهیم اولیه و فرآیند معاملاتی آتی در بورس کالا – ویژه متقاضیان اخذ کد معاملاتی در شرکت بورس کالای ایران

]]>
vhsiran@gmail.com (علی رضا مهدی پور) گواهینامه ها Thu, 01 May 2014 09:24:59 +0430
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران (MCST) http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/150-کانون-کارگزاران-بورس-و-اوراق-بهادار-تهران-mcst http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/150-کانون-کارگزاران-بورس-و-اوراق-بهادار-تهران-mcst
{vtemimagehover images=[images/gavahi-koochak/33.jpg] links=[images/gavahiname/33.jpg] startEffect=[normal] hoverEffect=[popout] lightBox=[1]}

گواهینامه طراحی و تدریس دوره آموزش عالی مدیریت معاملات سهام و قرارداد آتی کالا

(MCST)-(1389 – 1390)

.

.

]]>
vhsiran@gmail.com (علی رضا مهدی پور) گواهینامه ها Wed, 30 Apr 2014 09:06:42 +0430
دانشکده علوم اقتصادی - گواهینامه تخصصی پژوهشی http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/148-دانشکده-علوم-اقتصادی-گواهینامه-تخصصی-پژوهشی http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/148-دانشکده-علوم-اقتصادی-گواهینامه-تخصصی-پژوهشی
{vtemimagehover images=[images/gavahi-koochak/00055.jpg] links=[images/gavahiname/00055.jpg] startEffect=[normal] hoverEffect=[popout] lightBox=[1]}

گواهینامه تخصصی پژوهشی طراحی و تدریس دوره های آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری درپنج گرایش  

(1388 - 1387)

]]>
vhsiran@gmail.com (علی رضا مهدی پور) گواهینامه ها Tue, 29 Apr 2014 21:34:55 +0430
دانشکده علوم اقتصادی (MCT) http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/153-دانشکده-علوم-اقتصادی http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/153-دانشکده-علوم-اقتصادی
{vtemimagehover images=[images/gavahi-koochak/36.jpg] links=[images/gavahiname/36.jpg] startEffect=[normal] hoverEffect=[popout] lightBox=[1]}

گواهینامه طراحی و تدریس دوره آموزش عالی  مدیریت سرمایه گذاری با گرایش مدیریت  معاملات قرارداد های آتی در بورس کالای ایران

(MCT) - (1387-1388)

]]>
vhsiran@gmail.com (علی رضا مهدی پور) گواهینامه ها Sun, 27 Apr 2014 11:07:27 +0430
دانشکده علوم اقتصادی (MET) http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/162-دانشکده-علوم-اقتصادی-met http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/162-دانشکده-علوم-اقتصادی-met
{vtemimagehover images=[images/gavahi-koochak/37.jpg] links=[images/gavahiname/37.jpg] startEffect=[normal] hoverEffect=[popout] lightBox=[1]}

گواهینامه طراحی و تدریس دوره آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری با گرایش مدیریت معاملات قرارداد های آتی انرژی در بورس های بین المللی کالا    

 (MET) - (1387-1388)

]]>
vhsiran@gmail.com (علی رضا مهدی پور) گواهینامه ها Sat, 26 Apr 2014 18:22:17 +0430
دانشگاه علوم اقتصادی (MST) http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/131-دانشگاه-علوم-اقتصادی-mst http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/131-دانشگاه-علوم-اقتصادی-mst
{vtemimagehover images=[images/gavahi-koochak/0008.jpg] links=[images/gavahiname/0008.jpg] startEffect=[normal] hoverEffect=[popout] lightBox=[1]}

گواهینامه تخصصی - پژوهشی 

گواهینامه طراحی و تدریس دوره آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری با گرایش مدیریت  معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

 (MST) - (1388 – 1392)

]]>
vhsiran@gmail.com (علی رضا مهدی پور) گواهینامه ها Sat, 26 Apr 2014 06:48:04 +0430
دانشگاه علوم اقتصادی (MOT) http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/159-دانشگاه-علوم-اقتصادی-mot http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/159-دانشگاه-علوم-اقتصادی-mot

گواهینامه تخصصی - پژوهشی {vtemimagehover images=[images/gavahi-koochak/motmin.jpg] links=[images/gavahiname/mott.jpg] startEffect=[normal] hoverEffect=[popout] lightBox=[1]}

گواهینامه طراحی و تدریس دوره آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری با گرایش مدیریت معاملات قرارداد های اختیار معامله - آپشن 

(1391 - 1390) - (MOT)

]]>
vhsiran@gmail.com (علی رضا مهدی پور) گواهینامه ها Fri, 25 Apr 2014 08:08:58 +0430
دانشگاه علوم اقتصادی (MCST) http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/149-دانشگاه-علوم-اقتصادی-mcst http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/149-دانشگاه-علوم-اقتصادی-mcst
{vtemimagehover images=[images/gavahi-koochak/00077.jpg] links=[images/gavahiname/00077.jpg] startEffect=[normal] hoverEffect=[popout] lightBox=[1]}

گواهینامه تخصصی - پژوهشی

گواهینامه طراحی و تدریس دوره آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری با گرایش مدیریت معاملات سهام و قرارداد های آتی کالا

(MSCT) - (1388 – 1392)

]]>
vhsiran@gmail.com (علی رضا مهدی پور) گواهینامه ها Wed, 23 Apr 2014 21:30:56 +0430
دانشگاه علوم اقتصادی (MST-International) http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/160-دانشگاه-علوم-اقتصادی-mst-international http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/160-دانشگاه-علوم-اقتصادی-mst-international
{vtemimagehover images=[images/gavahi-koochak/mstmin.jpg] links=[images/gavahiname/mstt.png] startEffect=[normal] hoverEffect=[popout] lightBox=[1]}

گواهینامه تخصصی - پژوهشی

گواهینامه طراحی وتدریس دوره آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری با گرایش مدیریت معاملات در بورس های بین المللی سهام

(MST-International) - (1388-1392)

]]>
vhsiran@gmail.com (علی رضا مهدی پور) گواهینامه ها Tue, 22 Apr 2014 21:56:59 +0430
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران(CTA) http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/152-شرکت-کارگزاری-بانک-ملی-ایران http://alirezamehdipour.ir/index.php/certificates/152-شرکت-کارگزاری-بانک-ملی-ایران
{vtemimagehover images=[images/gavahi-koochak/35.jpg] links=[images/gavahiname/35.jpg] startEffect=[normal] hoverEffect=[popout] lightBox=[1]}

گواهینامه طراحی و تدریس دوره جامع آموزش تحلیل تکنیکال

(CTA) – (1390 – 1391)

]]>
vhsiran@gmail.com (علی رضا مهدی پور) گواهینامه ها Mon, 21 Apr 2014 22:34:47 +0430