کتاب کارآفرینی با قرارداد آتی - فرصت های معاملاتی در قرار داد های آتی بورس كالا (در دست چاپ)

 تالیف و تدوین : مهندس علی رضا مهدی پور

این کتاب به منظور آشنایی با فرصت های معاملاتی در  قرارداد های آتی و ریسک های موجود در بازار نوشته شده است.

این کتاب در 6 بخش شامل:

- گام به گام با معاملات قراردادهای آتی

- دستورالعمل اجرایی معاملات قراراد آتی

- ریسک های موجود در بازار و مدیریت ریسک

- بازار

- مولفه ها اصلی اثرگذار بر قیمت جهانی Gold

- انواع فرضیه های معاملاتی