کتاب سیستم های معاملاتی (در دست چاپ)

 تالیف و تدوین : مهندس علی رضا مهدی پور

جهت انجام معامله موفق نیاز به دستور العمل و برنامه دقیق ورود و خروج از معامله بدون در نظر گرفتن احساسات را داریم. این سیستم های معاملاتی با هدف تشخیص محیط بازار و انتخاب بهترین محصول معاملاتی،‌ نقطه ورود بهینه،‌ نقطه توقف ضرر و نقطه خروج با سود بر اساس نزدیک به دو دهه تجربه معاملاتی مولف کتاب طراحی گشته و مورد بحث قرار می گیرد.