کارگاه تجزیه و تحلیل سهام و قرارداد آتی سکه طلا در بورس

 

کارگاه تجزیه و تحلیل سهام و قرار داد آتی سکه طلا در بورس

تعداد ساعات آموزشی

قيمت به تومان

تحلیل تکنیکال صنایع و شرکت های برتر در بورس اوراق بهادار

تحلیل تکنیکال طلا در بازار جهانی

تحلیل تکنیکال سکه طلا و قرارداد آتی سکه طلا

3

120،000

سوابق برگزاری

اسفند

1390

  دانشگاه علوم اقتصادی

 دانشکده رفاه

مهر

1391

آبان

1392

مرداد

1393

 

  وضعیت دوره

در حال ثبت نام

محل برگزاری:

 

 روزهای برگزاری:

 

ساعت برگزاری:

 

آدرس سایت:

 


 


1392