هدف از جلسات اکوسیستم سرمایه کذاری فراهم کردن بستری جهت تمرین آموخته های فارغ التحصیلا ن کارگاه TSW و کسب تجربه در نوشتن سناریو های قیمت  در کنار سایر فارغ التحصیلان می باشد  ، سینرژی و هم اندیشی گروهی با نظارت استاد و  استفاده از فرصت تشخیص داده شده  در دنیای واقعی خروجی این جلسات خوهد بود

   I E W  کارگاه اکوسیستم سرمایه گذاری Investment Ecosystem Workshop مدت کارگاه  
 در این کارگاه چهارساعته  شرکت کنندگان با نظارت استاد  به تحلیل  بررسی 360  درجه ای یک فرصت سرمایه گذاری می پردازند   4 ساعت  
     
 

 

بیست و دومین کارگاه در حال ثبت نام

کارگاه اکوسیستم سرمایه گذاری

 تاریخ و روز برگزاری:

     یازدهم اردیبهشت 1400

     ساعت 17 - 21 

محل برگزاری:

    آنلاین

برگزار کننده :

 شرکت مشاور سرمایه کذاری آرمان آتی

 بیست و دومین دومین کارگاه اکوسیستم

 تکمیل فرم ثبت نام

هدف از کارگاه :

  تحلیل فرصت سرمایه گذاری

طول کارگاه :

چهارساعت

تلفن واحد آموزش :

02122608751