ارزیابی دوره سی و یکم آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری در بازار های مالی CTA از نگاه دانش پژوهان پس از اتمام دوره صورت پذیرفت:

 

 به نظر شما یک فرد فارغ التحصیل/دانشجو با بودجه ای معادل 10 میلیون تومان چه راهکارهایی را برای حضور در عرصه کارآفرینی باید اتخاذ کند ؟

 طبیعتا راهکارهای مختلفی وجود دارد اما پیشنهاد های کاربردی من درباره این موضوع  درپنج حوزه بیان شده است که با توجه به توانایی های فرد ،  انگیزه ، علاقه ، پشتکار ، علاقه و جنسیت فارغ التحصیل / دانشجو این گزینه ها می تواند انتخاب شود :