مرجع تحلیل تکنیکال (در دست چاپ)

 تالیف و تدوین : مهندس علی رضا مهدی پور

111

در این کتاب سعی شده است از صفر تا صد تحلیل تکنیکال کاربردی توضیح داده شود. چیدمان فصول کتاب به گونه ای طراحی شده است که از تعاریف و مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال آغاز شده و قدم به قدم به سمت مفاهیم و نظریه های معاملاتی پیشرفته به همراه مثال های کاربردی حرکت می کند.

هدف این است که خواننده صرفنظر از آشنایی با مفاهیم جدید، با مفهوم نمایانگرها و فرمول های محاسباتی آنها که برای معامله از آن ها استفاده می کند به خوبی آشنا شوید.

از مشخصه های بارز این کتاب جامع بودن مفاهیم آن و ذکر مثال های بازار سرمایه ایران (شامل سهام و قرارداد آتی) می باشد.

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         تکمیل فرم لیست انتظار 

 

 

 

 

 

 

 

در بخش اول کتاب مروری اجمالی بر روش های تحلیلی در بازار سرمایه شده که در 6 فصل به مفاهیم زیر پرداخته می شود:

- ضرورت تحلیل دارایی های مالی

- تحلیل تکنیکال

- تحلیل بنیادین

- تحلیل محصولات مالی موازی

- مالی رفتاری

- نظریه ورود تصادفی

در بخش دوم نمودارها و روش های تحلیل نموداری مورد بحث قرار گرفته که در 4 فصل به مفاهیم زیر می پردازد:

- اصول مقدماتی (حمایت و مقاومت،‌ نظریه داو، خطوط روند، شکاف ها، الگوهای برگشتی و ادامه دهنده قیمت)

- انواع نمودارها (شمعی، کاگی، رنکو، سه خط شکست، بلوک حجمی، هم حجم،‌ نقطه و رقم)

- ابزارهای بررسی نمودارها (چنگال اندروز، چرخه ها،‌ بازگشت/بادبزن/کمان/مناطق زمانی فیبوناچی، خطوط کوادرانت، کانال رگرسیون رف، خطوط سرعت،‌ خطوط گن)

- الگوهای هارمونیک (Gartley, Butterfly, Bat, Shark, 5-0, AB=CD, Crab, Deep Crab)

در بخش سوم نمایانگرهای تکنیکال با فرمول و اخطارهای آن ها در 3 فصل بررسی می شوند:

- نمایانگرهایی که روی نمودار قیمت نمایش داده می شوند (Overlays)

میانگین های متحرک، باندهای بولینجر، منحنی های پوشش دهنده میانگین، سیستم بایست و برگرد هندسی،‌ نقاط پیوت،‌ کانال قیمت، کانال کلتنر، زیگ زاگ، ابر ایچیموکو

- نمایانگرهایی که خارج از نمودار قیمت نمایش داده می شوند:

الف – نوسان نما ها

Momentum, ROC, MACD, CCI, RSI, Stochastic, Force, MFI, William R%, StochRSI, Ultimate Oscillator, TRIX, PVO, DPO, Chaikin, CMF, Chande Momentum Oscillator, Projection Oscillator, Klinger Oscillator)

ب - نمایانگرهای مستقل

ADX, ATR, SD, Slope, Price Relative, OBV, Correlation Coefficient, Accumulation and Distribution, Aroon, Acc/Swing Index, Dynamic Momentum Index, Market Facilitation Index, Positive and Negative Volume Index, Price and Volume Trend, Linear Regression Indicator, Linear Regression Slope, Time Series Forecast, Relative Volatility Index, Standard Error Bands, Mass Index, Random Walk Index, Beta Coefficient

- نمایانگرهای بازار:

Arms Index, Advance – Decline Line, Advance – Decline Volume Line, Bullish Percent Index, The High-Low Index, McClellan Oscillator, McClellan Summation Index, Net New Highs

در بخش چهارم نظریه های تحلیل بازار در 4 فصل مطرح می شوند:

- نظریه داو

- نظریه امواج الیوت

- تحلیل بازار وایکف

- تحلیل سهام وایکف