مجموعه استراتژی های معاملاتی (در دست چاپ)

 تالیف و تدوین : مهندس علی رضا مهدی پور

595

استراتژی های معاملاتی به بررسی نقاط بهینه ورود و ارزیابی میزان ریسک بر مبنای نقطه ورود با دیدگاه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می پردازد. استراتژی های معرفی شده در این کتاب در دو بخش مجزا معرفی می شوند:

بخش اول: 16 استراتژی کاربردی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت معاملات سهام و قرارداد آتی سهام

بخش دوم: 37 استراتژی کاربردی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت معاملات قراردادهای آتی سکه طلا و پیش بینی GOLD در بازار جهانی می باشد.

                                                                                                                                                                        لیست انتظار دریافت کتاب