دوره های آموزش بورس، آموزش سهام، آموزش قرارداد آتی سکه طلا

 بازيگران بازارهای مالی و سرمايه گذاران همواره با ريسک ها و مخاطرات ناشی از نوسانات بازار مواجه هستند. اين نوسانات و عدم اطمينان از وضعيت آينده گاه باعث زيان های شديد به اين بازيگران و حتی خروج آنان از بازار و عدم رغبت سايرين به ورود به اين عرصه شده است. فعالان بازار از دير باز به دنبال يافتن راه کارهايی برای مديريت ريسک و به وجود آوردن سيستم معاملاتی و تعيين نقطه بهينه ورودو خروج و ايجاد آرامش معاملاتی بوده اند.

مديريت سرمايه گذاری نوعی نگرش سيستماتيک معاملاتی می باشد که به شما می گويد چه مقدار از سرمايه معينی را در زمان مشخص برای معامله محصول مالی مشخص بايد بکار گرفت و چه هنگام سرمايه گذاری بايد پايان پذيرفته و سود شناسايی شود.

     مجموعه دوره های مدیریت سرمایه گذاری در گرایش های ذیل برگزار می شوند    

 

برای مشاهده سر فصل ها ، سوابق برگزاری و یا ثبت نام روی اسم دوره مورد نظر کلیک نمایید

 مدت زمان هر جلسه آموزشی 90 دقیقه می باشد.